Andre kurs for privatpersoner og næringslivet

Ressurssenteret kan organisere kurs innen en rekke områder. Bedrifter og privatpersoner kan kontakte oss for råd vedrørende kompetanseheving.

Kursene publiseres på Trøndelag fylkeskommunes eventweb:

Påmeldingssystem for Trøndelag fylkeskommune

Klimavennlig kompetanse

Klimavennlig kompetanse er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Oppdal ressurssenter er medlem i nettverket, og vi kan dermed tilby en rekke kurs som er aktuelle for privatpersoner og bedrifter. De fleste kursene er digitale.

Eksempler på kurs hos Klimavennlig kompetanse:

 • HMS-kurs
 • Kurs i offentlige anskaffelser
 • Kurs for byggebransjen
 • Ulike sertifiseringskurs
 • Kurs med fokus på jus, lover og regler
 • Kurs rettet mot salgsbedrifter og selgere

Les mer på Klimavennlig Kompetanse

Eierskiftekurs - landbruk

Det er viktig med en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en slik prosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Tema for eierskiftekurset:

 • Arv, skifte, odel
 • Ektefelle/samboers rettsforhold
 • Særeie og felleseie
 • Kåravtale og tidligpensjon for jordbruket
 • Gevinstbeskatning og dokumentavgift
 • Fastsetting av nytt avskrivningsgrunnlag
 • Fastsettelse av kjøpesum og finansiering av eierskifte
 • Mellommenneskelige spørsmål som ligger i det å overta både en arbeidsplass og et bosted
Sist oppdatert 22.09.2021