Klimavennlig kompetanse - kurs for privatpersoner og næringslivet

Ressurssenteret samarbeider med nettverket Klimavennlig kompetanse om å ¨tilby nettbaserte, kortere kurs for privatpersoner og bedrifter.

Klimavennlig kompetanse

Klimavennlig kompetanse er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Oppdal ressurssenter er medlem i nettverket, og vi kan dermed tilby en rekke kurs som er aktuelle for privatpersoner og bedrifter. De fleste kursene er digitale.

Eksempler på kurs hos Klimavennlig kompetanse:

  • HMS-kurs
  • Kurs i offentlige anskaffelser
  • Kurs for byggebransjen
  • Ulike sertifiseringskurs
  • Kurs med fokus på jus, lover og regler
  • Kurs rettet mot salgsbedrifter og selgere

Les mer på Klimavennlig Kompetanse

 

Sist oppdatert 10.01.2022