Andre kurs for privatpersoner og næringslivet

Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og livslang læring i regionen. 

Arbeidet vårt er i tråd med Kompetansestrategien for Trøndelag. Målet for kompetansestrategien er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Kompetansestrategien for Trøndelag

Klimavennlig kompetanse

Klimavennlig kompetanse er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Oppdal ressurssenter er medlem i nettverket, og vi kan dermed tilby en rekke kurs som er aktuelle for privatpersoner og bedrifter. De fleste kursene er digitale.

Eksempler på kurs er:

 • HMS-kurs
 • Kurs i offentlige anskaffelser
 • Kurs for byggebransjen
 • Ulike sertifiseringskurs
 • Kurs med fokus på jus, lover og regler
 • Kurs rettet mot salgsbedrifter og selgere

Les mer på Klimavennlig Kompetanse

I samarbeid med Klimavennlig Kompetanse og Fagakademiet planlegger vi oppstart av kursprogrammet "Mellomlederen". Målgruppe for kurset er mellomledere og ledertalender som i fremtiden kan bli ledere. Kursets målsetting er at deltakerne skal få utvidet forståelse av lederrollen og en styrket faglig plattform for å utøve ledelse i virksomheten.

Kurset passer for ansatte både i offentlig og privat virksomhet.

Planlagt oppstart for kursprogrammet er høsten 2021. Mer informasjon kommer.

Ved spørsmål og interesse, ta kontakt med

Eierskiftekurs - landbruk

Det er viktig med en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en slik prosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Vi planlegger eierskiftekurs i løpet av 2021.

Tema for eierskiftekurset er 

 • Arv, skifte, odel
 • Ektefelle/samboers rettsforhold
 • Særeie og felleseie
 • Kåravtale og tidligpensjon for jordbruket
 • Gevinstbeskatning og dokumentavgift
 • Fastsetting av nytt avskrivningsgrunnlag
 • Fastsettelse av kjøpesum og finansiering av eierskifte
 • Mellommenneskelige spørsmål som ligger i det å overta både en arbeidsplass og et bosted

Mer informasjon og lenke for påmelding kommer.

Sist oppdatert 04.05.2021