Videregående opplæring for voksne i Oppdal og Trøndelag sør

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024) Ressurssenteret er førstelinjetjeneste for voksenopplæring i fylkeskommunen. I tillegg arrangerer vi, og formidler ulike kurs som ett av stegene i prosessen med å oppnå fagbrev.

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)

Eksempler på tema du kan spørre oss om:

  • Søknad om/spørsmål vedrørende voksenrett
  • Informasjon om krav til arbeidspraksis for praksiskandidater
  • Spørsmål ved oppmelding til fagprøve som praksiskandidat

Fylkeskommunen tilbyr voksne flere veier til fagbrev: 

  • Praksiskandidat
  • Fagbrev på jobb
  • Forsøk med modulisert fag- og yrkesopplæring (2017 - 2023)

Les mer om videregående opplæring for voksne på fylkeskommunens nettsider:

Videregående opplæring for voksne i Trøndelag

Vi gir veiledning og bistår i prosessen med realkompetansevurdering.

Voksenopplæringen i Trøndelag er organisert gjennom åtte koordineringsskoler. Røros videregående skole er vår koordineringsskole. De behandler blant annet søknader om voksenrett, oppretter opplæringstilbud for voksne i regionen, og administrerer realkompetansevurderinger.

Røros videregående skole

 

 

 

 

Sist oppdatert 18.01.2024