Hva gjør vi

Førstelinjetjeneste for voksenopplæring i fylkeskommunen

Vi bistår med informasjon og hjelp i forbindelse med søknad om voksenrett. Voksenrett betyr at du er over 25 år og ikke har fullført videregående utdanning. Med voksenrett kan du få tilbud om gratis opplæring av fylkeskommunen.

For praksiskandidater bistår vi også med foreløpig utregning av praksis og oppmelding til fagprøve.

Fylkeskommunen tilbyr voksne flere veier til fagbrev:

Vi gir veiledning og bistår i prosessen med realkompetansevurdering.

Ressurssenteret som kursarrangør

Ressurssenteret tilbyr flere typer kurs.

Kursene publiseres på Trøndelag fylkeskommunes påmeldingssystem 

Sist oppdatert 28.09.2020