Informasjon om kompetanseheving

Veien til fagbrev

Oppdal Ressurssenter tilbyr hvert år fagbrevkurs for praksiskandidater. Se på Facebook-siden vår eller ta kontakt med ressurssenterleder for informasjon. Alle kurs legges ut på Trøndelag fylkeskommunes påmeldingssystem. Klikk her for å komme til oversikt over aktuelle kurs.

Fra høsten 2020 samarbeider vi med andre ressurssenter om digitale praksiskandidatkurs. Se mer under "Kurs 2020/21"

Det er flere veier til fagbrev for voksne. Ta kontakt med oss på ressurssenteret for informasjon og veiledning.

Modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne

Oppdal videregående skole og ressurssenteret er med i et nasjonalt prosjekt som handler om å teste en ny vei til fagbrev for voksne. 

Prosjektet eies av Kompetanse Norge, og vi samarbeider tett med NAV og kommunal innvandrertjeneste. Prosjektperioden er fra 1.august 2017 - 31.juli 2023. 

I Trøndelag tilbyr vi fagene:

  • Salgsfaget
  • Kokkfag
  • Helsearbeiderfag
  • Betongfaget
  • Malerfaget
  • Rørleggerfaget

Alle deltakere må ha voksenrett. Opplæringen er på heltid i bedrift, med teorioppfølging av yrkesfaglærer og fellesfaglærere ved behov. Ta kontakt med om dette kan være aktuelt for deg.

Norskkurs 

Vi tilbyr jevnlig 45-timers norskkurs for arbeidsinnvandrere. Kursene er delt inn i to nivå: A1/A2 og A2/B1. Se Kompetanse Norges "Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere" for mer informasjon om hva som ligger i de ulike nivåene. 

Kurs for næringslivet

Vi skreddersyr kurs for bedrifter ved behov. Eksempler på kurs er stillaskurs og varme arbeider. Ta kontakt med ressurssenteret om din bedrift har behov for å kartlegge kompetansebehov og veiledning om muligheter for kompetanseheving.

Bedrifter som ønsker å søke på Kompetanse Norges «Kompetansepluss»-ordning (statlige midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter blant arbeidstakere) bes ta kontakt. Det er mulig for flere bedrifter å søke sammen. Ressurssenteret har gjennomført Kompetansepluss-kurs i flere omganger.

Søknadsfrist for Kompetansepluss er hver høst.

BIO-Trøndelag er et kompetansehevende tiltak hvor bedrifter kan søke midler til opplæring for sine ansatte. Ressurssenteret kan være tilbydet av kurs gjennom BIO-ordningen. Ta kontakt med Næringshagen for rådgivning.

Studiesenteret 

Oppdal Ressurssenter drifter i tillegg Studiesenteret. Studiesenteret AS tilbyr desentraliserte høgskole- og universitetsstudier, enkeltemner, samt kurs. Gjennom Studiesenteret kan privatpersoner ta høyere utdanning ved blant annet Høgskolen Innlandet  og OsloMet. Søknad til studier gjennom Studiesenteret er åpen fra januar til søknadsfristen i april. Tilbudet kan variere fra år til år. Informasjon om tilgjengelige studier og emner legges ut fortløpende.

Sist oppdatert 28.09.2020