Informasjon om kompetanseheving

Veien til fagbrev

Oppdal Ressurssenter tilbyr hvert år fagbrevkurs for praksiskandidater. Se på Facebook-siden vår eller ta kontakt med ressurssenterleder for informasjon. Alle kurs legges ut på Trøndelag fylkeskommunes påmeldingssystem. Klikk her for å komme til oversikt over aktuelle kurs.

Fra høsten 2020 samarbeider vi med andre ressurssenter om digitale praksiskandidatkurs. Se mer under Teorikurs for praksiskandidater 2020/21 og teorikurs for praksiskandidater 2021/2022.

Det er flere veier til fagbrev for voksne. Ta kontakt med oss på ressurssenteret for informasjon og veiledning.

Modulisert fag- og yrkesopplæring (MFY) for voksne

Oppdal videregående skole og ressurssenteret er med i et nasjonalt prosjekt som handler om å teste en ny vei til fagbrev for voksne. 

Prosjektet eies av Kompetanse Norge, og vi samarbeider tett med NAV og kommunal innvandrertjeneste. Prosjektperioden er fra 1.august 2017 - 31.juli 2023. 

I Trøndelag tilbyr vi fagene:

  • Salgsfaget
  • Kokkfag
  • Helsearbeiderfag
  • Betongfaget
  • Malerfaget
  • Rørleggerfaget
  • Renholdsoperatørfaget

Alle deltakere må ha voksenrett. Opplæringen er på heltid i bedrift, med teorioppfølging av yrkesfaglærer og fellesfaglærere ved behov. Aktuelle deltakere blir kontaktet av NAV. Det er dessverre ikke mulig å søke om å delta.

Norskkurs 

Vi tilbyr norskkurs for arbeidsinnvandrere ved forespørsel fra bedrifter og privatpersoner. Kursene er delt inn i tre nivå: A1/A2 (nybegynner), A2/B1 (noe viderekommen) og B1/B2 (viderekommen). Se Kompetanse Norges "Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere" for mer informasjon om hva som ligger i de ulike nivåene. 

Fra våren 2021 gjør vi norskkursene heldigitale. Dette gjør vi for å tilpasse oss til koronasituasjonen. Vi bruker Microsoft Teams som digital plattform. Du deltar på kurs hjemme via din egen PC, noe som gjør det enkelt å kombinere kurs med familieliv. Vi legger opp til to/tre kurskvelder over en periode på to måneder.

Kurs for næringslivet

Vi skreddersyr kurs for bedrifter ved behov. Eksempler på kurs er stillaskurs og varme arbeider. Ta kontakt med ressurssenteret om din bedrift har behov for å kartlegge kompetansebehov og veiledning om muligheter for kompetanseheving.

Bedrifter som ønsker å søke på Kompetanse Norges «Kompetansepluss»-ordning (statlige midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter blant arbeidstakere) bes ta kontakt. Det er mulig for flere bedrifter å søke sammen. Ressurssenteret har gjennomført Kompetansepluss-kurs i flere omganger.

Søknadsfrist for Kompetansepluss er hver høst.

BIO-Trøndelag er et kompetansehevende tiltak hvor bedrifter kan søke midler til opplæring for sine ansatte. Ressurssenteret kan være tilbydet av kurs gjennom BIO-ordningen. Ta kontakt med Næringshagen for rådgivning.

 

Sist oppdatert 04.05.2021