Kurs og studier

Oppdal Ressurssenter tilbyr hvert år fagbrevkurs for praksiskandidater. Se på Facebook-siden vår eller ta kontakt med Ressurssenterleder for informasjon. Alle kurs legges ut på fylkeskommunens påmeldingssider.  

Vi tilbyr jevnlig 48-timers norskkurs for arbeidsinnvandrere. Kursene er delt inn i to nivå: A1/A2 og A2/B1. Se Kompetanse Norges "Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere" for mer informasjon om hva som ligger i de ulike nivåene. 

Vi skreddersyr kurs for bedrifter ved behov. Ta kontakt med Ressurssenteret om din bedrift har behov for å kartlegge kompetansebehov og veiledning om muligheter for kompetanseheving.

Bedrifter som ønsker å søke på Kompetanse Norges «Kompetansepluss»-ordning (statlige midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter blant arbeidstakere) bes ta kontakt. Det er mulig for flere bedrifter å søke sammen. Ressurssenteret har gjennomført Kompetansepluss-kurs i flere omganger.

Oppdal Ressurssenter drifter i tillegg Studiesenteret. Studiesenteret AS tilbyr desentraliserte høgskole- og universitetsstudier, samt kurs. Gjennom Studiesenteret kan privatpersoner ta høyere utdanning ved blant annet Høgskolen Innlandet  og OsloMet  (tidligere Høgskolen Oslo og Akershus). 

 

Sist oppdatert 25.02.2019