Informasjon om kompetanseheving

Veien til fagbrev

Oppdal Ressurssenter tilbyr hvert år fagbrevkurs for praksiskandidater. Se på Facebook-siden vår eller ta kontakt med ressurssenterleder for informasjon. Alle kurs legges ut på Trøndelag fylkeskommunes påmeldingssystem. Fra høsten 2020 samarbeider vi med andre ressurssenter om digitale praksiskandidatkurs. Se mer under "Kurs 2020/21"

Det er flere veier til fagbrev for voksne. Ta kontakt med oss på ressurssenteret for informasjon og veiledning.

Modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne

Oppdal videregående skole og ressurssenteret er med i et nasjonalt prosjekt som handler om å teste en ny vei til fagbrev for voksne. 

Prosjektet eies av Kompetanse Norge, og vi samarbeider tett med NAV og kommunal innvandrertjeneste. Prosjektperioden er fra 1.august 2017 - 31.juli 2023. 

I Trøndelag tilbyr vi fagene:

  • Salgsfaget
  • Kokkfag
  • Helsearbeiderfag
  • Betongfaget
  • Malerfaget
  • Rørleggerfaget

Alle deltakere må ha voksenrett. Opplæringen er på heltid i bedrift, med teorioppfølging av yrkesfaglærer og fellesfaglærere ved behov. Ta kontakt med om dette kan være aktuelt for deg.

Norskkurs 

Vi tilbyr jevnlig 45-timers norskkurs for arbeidsinnvandrere. Kursene er delt inn i to nivå: A1/A2 og A2/B1. Se Kompetanse Norges "Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere" for mer informasjon om hva som ligger i de ulike nivåene. 

Kurs for næringslivet

Vi skreddersyr kurs for bedrifter ved behov. Eksempler på kurs er stillaskurs og varme arbeider. Ta kontakt med ressurssenteret om din bedrift har behov for å kartlegge kompetansebehov og veiledning om muligheter for kompetanseheving.

Bedrifter som ønsker å søke på Kompetanse Norges «Kompetansepluss»-ordning (statlige midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter blant arbeidstakere) bes ta kontakt. Det er mulig for flere bedrifter å søke sammen. Ressurssenteret har gjennomført Kompetansepluss-kurs i flere omganger.

Søknadsfrist for Kompetansepluss er hver høst.

BIO-Trøndelag er et kompetansehevende tiltak hvor bedrifter kan søke midler til opplæring for sine ansatte. Ressurssenteret kan være tilbydet av kurs gjennom BIO-ordningen. Ta kontakt med Næringshagen for rådgivning.

Studiesenteret 

Oppdal Ressurssenter drifter i tillegg Studiesenteret. Studiesenteret AS tilbyr desentraliserte høgskole- og universitetsstudier, enkeltemner, samt kurs. Gjennom Studiesenteret kan privatpersoner ta høyere utdanning ved blant annet Høgskolen Innlandet  og OsloMet. Søknad til studier gjennom Studiesenteret er åpen fra januar til søknadsfristen i april. Tilbudet kan variere fra år til år. Informasjon om tilgjengelige studier og emner legges ut fortløpende.

Sist oppdatert 11.06.2020