Informasjon om kurs og studier

Veien til fagbrev

Oppdal Ressurssenter tilbyr hvert år fagbrevkurs for praksiskandidater. Se på Facebook-siden vår eller ta kontakt med ressurssenterleder for informasjon. Alle kurs legges ut på Trøndelag fylkeskommunes påmeldingssystem.  

Det er flere veier til fagbrev for voksne. Ta kontakt med oss på ressurssenteret for informasjon og veiledning.

Norskkurs 

Vi tilbyr jevnlig 45-timers norskkurs for arbeidsinnvandrere. Kursene er delt inn i to nivå: A1/A2 og A2/B1. Se Kompetanse Norges "Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere" for mer informasjon om hva som ligger i de ulike nivåene. 

Kurs for næringslivet

Vi skreddersyr kurs for bedrifter ved behov. Eksempler på kurs er stillaskurs og varme arbeider. Ta kontakt med ressurssenteret om din bedrift har behov for å kartlegge kompetansebehov og veiledning om muligheter for kompetanseheving.

Bedrifter som ønsker å søke på Kompetanse Norges «Kompetansepluss»-ordning (statlige midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter blant arbeidstakere) bes ta kontakt. Det er mulig for flere bedrifter å søke sammen. Ressurssenteret har gjennomført Kompetansepluss-kurs i flere omganger.

Søknadsfrist for Kompetansepluss er hver høst.

Studiesenteret 

Oppdal Ressurssenter drifter i tillegg Studiesenteret. Studiesenteret AS tilbyr desentraliserte høgskole- og universitetsstudier, enkeltemner, samt kurs. Gjennom Studiesenteret kan privatpersoner ta høyere utdanning ved blant annet Høgskolen Innlandet  og OsloMet. Søknad til studier gjennom Studiesenteret er åpen fra januar til søknadsfristen i april. Tilbudet kan variere fra år til år. Informasjon om tilgjengelige studier og emner legges ut fortløpende.

Sist oppdatert 03.02.2020