Norskkurs for arbeidsinnvandrere

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024) Ressurssenteret har tidligere arrangert norskkurs på ulike nivå, tilpasset arbeidsinnvandrere.

Vi har per i dag ikke planer om nye norskkurs.

Norskkurs er vanligvis delt inn i tre nivåer:

A1/A2

På nivå A1 kan du

 • Forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk
 • Presentere deg selv og andre
 • Svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler
 • Delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe

På nivå A2 kan du 

 • Forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • Klare deg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold
 • Med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov
A2/B1

På nivå B1 kan du 

 • Forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • Klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå når en reiser i et område der språket snakkes
 • Skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • Beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og kort forklare og begrunne meninger og planer
B1/B2

På nivå B2 kan du 

 • Forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde
 • Delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • Skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et synspunkt på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

 

 

 Kilde: Det felles europeiske rammeverket for språk

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte kurs.

Kontakt  for å melde din interesse

 

 

Sist oppdatert 18.01.2024