Samarbeid med Fjellugla kompetanse AS

Vi har fra skoleåret 2021/22 inngått samarbeid med kurstilbyderen Fjellugla kompetanse AS.

Fjellugla kompetanse AS har tilholdssted på Tynset, og er en ideell organisasjon.

Fjellugla ble stiftet 31.08.2010, er registrert i Frivilligregisteret og er medlem i Akademisk Studieforbund.

Her kan du lese mer om Fjellugla og hvilke kurs de tilbyr:
Fjellugla kompetanse AS

Sist oppdatert 02.08.2022