Testside for prosjekt

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)

dette er en test, som jeg også har testet

Test skjema

Hvilken år er det

Når er halloween

Hva er dette?

<div class="result full">
<div class="progress">
<div class="progress-bar" style="width: 0%;">&nbsp;</div>
</div>
<div class="resulttext">
<h4 style="font-size: 50px;"><span style="color: lightgray;">Good</span> <span style="color: lightgray;">Better</span> Best</h4>
<p>Bra jobb, du fikk til alle oppgavene!.&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div class="result half">
<div class="progress">
<div class="progress-bar" style="width: 0%;">&nbsp;</div>
</div>
<div class="resulttext">
<h4 style="font-size: 50px;"><span style="color: lightgray;">Good</span> Better&nbsp;<span style="color: lightgray;">Best</span></h4>
<p>Dette er bra resultat, de fleste kommer ikke så langt!&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div class="result zero">
<div class="progress">
<div class="progress-bar" style="width: 0%;">&nbsp;</div>
</div>
<div class="resulttext">
<h4 style="font-size: 50px;">Good <span style="color: lightgray;">Better</span> <span style="color: lightgray;">Best</span></h4>
<p>Kanskje du skal prøve en gang til?.&nbsp; &nbsp;</p>
</div>
</div>
<h3>Prøve test</h3>
Sist oppdatert 18.01.2024