10-årsmarkering av terrorangrepet 22.07.2011

Fylkestinget i Trøndelag har bestemt at alle videregående skoler i Trøndelag skal markere at det i 2021 var 10 år siden terroranslaget mot Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Oppdal videregående skole har planlagt å gjennomføre markeringen flere ganger høsten 2021, men koronasituasjonen har dessverre ført til flere utsettelser.

Vi holder nå på å utarbeide planer for å markere dette mandag 14.02.2022. Vi planlegger et opplegg for halve skoledagen, som primært vil bestå av dette:

-        Visning av filmen «Utøya – 22 juli» av Erik Poppe i Oppdal Kulturhus

-        Etterarbeid med oppgaver tilknyttet filmen (klassevis, individuelt)

-        Gruppediskusjoner basert på arbeidskort om 22.07.-angrepet

-        Klassevis drøfting av sentrale spørsmål om 22.07.-angrepet

Vi knytter markeringen opp mot sentrale tema i overordnet del av læreplanen for skolen, spesielt demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Det er svært viktig at alle elever får en god innføring i hendelsene 22.07. Samtidig har vi stor forståelse for at tematikken og filmen «Utøya – 22 juli» oppleves som sterk og krevende for mange elever. Vi vil derfor sikre god oppfølging gjennom denne dagen. Det vil til enhver tid være voksne sammen med elevene (lærere, miljøpersonale og ledelse). Skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig og forberedt.

Deltakelse på markeringen er obligatorisk for alle elever. Elever som ikke ønsker å se filmen «Utøya – 22 juli» kan reservere seg fra dette ved å gi beskjed til sin kontaktlærer innen 07.02. Elevene som reserverer seg, vil få et annet opplegg om 22.07. på skolen mens de andre elevene ser filmen.

Vi ser frem til en verdig og viktig markering av terroranslaget.

 

Med vennlig hilsen 

Torkild Svorkmo-Lundberg, rektor

 

Last ned dette brevet i pdf-format her: 

Brev til elever og foresatte om markering av 2207.pdf

Sist oppdatert 01.02.2022