Lese- og skrivestøtteprogram

Til alle elever og lærere i TRFK,

Trøndelag Fylkeskommune har valgt å gi alle elever i TRFK tilgang til lese- og skriveverktøyene CD-ord og IntoWords ut skoleåret. Vedlagt finner du info om hvor de finner verktøyene. Leverandøren kjører i tillegg 3 webinarer denne uka som det er mulig for alle å delta på, eller se opptak av tidligere webinar for å bli kjent med verktøyet: https://www.mv-nordic.com/no/kursus-typer/#webinarer

Informasjon CD-ORD 10.3 og CD-ORD Mac.pdf

IntoWords til Google Chrome - Kom i gang med oppgaver.pdf

 

Sist oppdatert 01.04.2020