Skoleskyss siste dag før juleferien

Les mer her

BUSS ETTER SKOLEN SISTE SKOLEDAG FØR JUL

Fredag 21.12.18.

Skoleruter vil ha bussavgang kl. 11:30

❖ 5801 – Oppdal skole – Vollan – Båggåstronda - Håmmårbekkrysset
❖ 5802 – Oppdal skole – Midtbygda – Lønset - Storlidalen
❖ 5803 – Oppdal skole – Gamle kongeveg - Holden – E6/Fagerhaug - Oppdal
❖ 5805 – Oppdal skole – Driva - Engan

Regionbuss rute 480, vil ha ordinær bussavgang kl. 12:20
❖ 480 - Oppdal skysstasjon - E6 til Berkåk – Støren - Trondheim

Sist oppdatert 14.12.2018