Elevtjeneste og skolehelseteam

 

Rådgiver- karriereveiledning
Brit Eide Fredriksen
Mobil 476 04 509
Alle dager

 

Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver
Marit Mælen
Mobil 90132872
Mandager i partallsuker, tirsdag og onsdag


 

 

Avdelingsleder elevtjenesten
Torkel Kant
Mobil 911 86 826
Alle dager

 

PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående skole
Anita Bjørgen
Mobil 984 19 294
Alle dager

 

Skolehelsetjeneste
Helsesykepleier
Susanne Kroken
Tlf: 918 96 001
Onsdager kl. 0900-1400. 


 

Skolehelsetjeneste
Helsesykepleier
Marianne Gravaune
Mobil: 918 96 069
Mandager kl. 0900-1400

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid
Klinisk vernepleier og familieterapeut
Bente Schive
Mobil 482 12 712
Tirsdager kl. 0900-1400

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid
Psykiatrisk sykepleier
Gunn Maridal Loe
Mobil 918 96 095
Torsdager kl. 09.00 - 14.00

 
   
   
   
   
 

Dersom du ønsker kontakt med noen i tjenesten så send SMS eller epost med ditt navn eller gi beskjed på skolekontoret ,så tar vi kontakt med deg.

 

 

Sist oppdatert 16.10.2021