Elevtjeneste og skolehelseteam

 

Rådgiver- karriereveileder
Brit Eide Fredriksen
Mobil 476 04 509
Alle dager

 

Spes.ped koordinator og avdelingsleder
elevtjenesten
Torbjørn Norland
Mobil 971 72 225
Alle dager


 

 

 

 PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående skole/OT rådgiver
Anita Bjørgen
Mobil 984 19 294
Alle dager

 

Skolehelsetjeneste - helsesykepleier
Ellinor Larsdotter Svisdal
Mobil: 918 96 001

Onsdager kl 09.00 - 14.00

 

 Skolehelsetjeneste - helsesykepleier 
Helsesykepleier
Marianne Gravaune
Mobil: 918 96 069
Mandager kl. 0900-1400

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid
Klinisk vernepleier og familieterapeut
Bente Schive
Mobil 482 12 712
Tirsdager kl. 0900-1400

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid
Psykiatrisk sykepleier
Gunn Maridal Loe
Mobil 918 96 095
Torsdager kl. 09.00 - 14.00

 

 

Sist oppdatert 04.10.2022