Elevtjeneste og skolehelseteam

 

Rådgiver- karriereveiledning

Brit Eide Fredriksen

Mobil 476 04 509

Alle dager

 

Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver

 

Marit Mælen

Mobil 90132872

Mandager-torsdager


 

 

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

Torbjørn Norland

Mobil 971 72 225

Alle dager

 

PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående skole

Anita Bjørgen

Mobil 984 19 294

Torsdager og fredager

 

Skolehelsetjeneste- helsesykepleier

Susanne Kroken
Tlf: 918 96 001

Onsdager kl. 0900-1400. 

 

Reidun Wasrud Skolehelsetjeneste- helsesykepleier

Mobil: 91896038.

Mandager kl. 0900-1400

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid

Bente Schive

Mobil 482 12 712

Møte etter avtale

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid

Gunn Maridal Loe

Mobil 918 96 095

Møte etter avtale

 
   
   
   
   

 

Dersom du ønsker kontakt med noen i tjenesten så send SMS eller epost med ditt navn eller gi beskjed på skolekontoret ,så tar vi kontakt med deg.

 

 

Sist oppdatert 30.09.2020