Biologi 1 og 2

Biologi 1 og 2 

Det er ingen krav om å ta Biologi 1 før du tar biologi 2. Nedenfor er det listet opp hovedområdene i Biologi 1 og 2. Nærmere informasjon, se læreplanen. 

Biologi1 

Den unge biologen 

Celle – biologi 

Fysiologien til mennesket 

Funksjon og tilpasning 

Biologisk mangfold 

Biologi 2 

 

 

Den unge biologen 

Energi- omsetning 

Genetikk 

Bio- teknologi 

Økologi 

Evolusjon 

Hvert av fagene har 20-30 timer med laboratoriearbeide. Det gjennomføres  1-2 ekskursjoner i løpet av året. Høyskoler og universitet blir besøkt i forbindelse med temaer i programfaget og med tanke på framtidige studier. Det brukes animasjoner, tester, figurer og bilder fra forlagenes nettsteder. Arbeidsoppgaver og presentasjoner blir lagt ut på Classfronter. Det er en fordel med egen bærbar PC. 

I Biologi 1 kan elevene trekkes ut til en lokalgitt muntlig/praktisk eksamen. 

I Biologi 2 kan elevene trekkes ut til en lokalgitt muntlig eksamen eller skriftlig sentralgitt eksamen. 

 

Sist oppdatert 23.01.2019