Fag- og timefordeling - Studiespesialisering

Her ser du en oversikt over fag- og timefordeling. Timer er oppgitt i 60-minutters enheter.

  Fag VG1 VG2 VG3
timer timer timer
Fellesfag Norsk 113 112 168
Matematikk 140 84  
Naturfag 140    
Engelsk 140    
Fremmedspråk 1 113 112  
Samfunnsfag 84    
Geografi 56    
Kroppsøving 56 56 56
Historie   56 113
Religion og etikk     84
Programfag Programfag1   140 140
Programfag 2   140 140
Valgfritt programfag   140 140