Fag- og timefordeling - Studiespesialisering

 

Her ser du en oversikt over fag- og timefordeling. Timer er oppgitt i 60-minutters enheter.

 

 

 

 

Fag

VG1

timer

VG2

timer

VG3

timer

 

 

 

 

Fellesfag

Norsk

113

112

168

Matematikk

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Engelsk

140

 

 

Fremmedspråk 1

113

112

 

Samfunnsfag

84

 

 

Geografi

56

 

 

Kroppsøving

56

56

56

Historie

 

56

113

Religion og etikk

 

 

84

 

 

 

 

 

 

Programfag

Programfag1

 

140

140

Programfag 2

 

140

140

Valgfritt programfag

 

140

140