Fotball

Du kan velge fotball som en fordypning i VPF (Valgfritt Programfag 140t).


Målsetting:


Du vil få flere treningsøkter i uka. Gjennom deltakelse og medbestemmelse i treningsarbeidet, blir du en viktig del av helheten, og i utvikling i ei prestasjonsgruppe. Det legges vekt på ferdighetsutvikling, treningsplanlegging og basisferdigheter.

I vinterhalvåret vil det legges mest vekt på basistrening, men også innendørs fotball. Det er også mulig å kombinere fotball og en annen idrett på vinteren.


Organisering:


Det blir organisert 2 fotballøkter i uka på vår og høst. I tillegg vil du i aktivitetslære(140t) få varierte aktiviteter og basistrening som bygger opp generelle ferdigheter. Vi samarbeider med OIL fotball og tilrettelegger for deltakelse på cup og turneringer.