Fysikk 1 og 2

Fysikk 1 og 2 

Fysikk 2 bygger på fysikk 1. Hovedområdene er listet opp nedenfor. Nærmere beskrivelse , se læreplan. 

Fysikk 1 

Klassisk fysikk 

Moderne fysikk 

Å beskrive naturen med matematikk 

Den unge forskeren 

Fysikk og teknologi 

Fysikk 2 

Klassisk fysikk 

Moderne fysikk 

Å beskrive naturen med matematikk 

Den unge forskeren 

Fysikk og teknologi 

 

Det er ca. 20t laboratoriearbeid på hvert av kursene. Det blir gjennomført ekskursjoner, bedriftsbesøk og besøk på høyskoler og universitet. Datalogging gjennomføres i noe av lab-arbeidet. Forlagenes nettsteder anvendes og lenker til nyttige websider blir lagt ut på Classfronter. Det er en fordel med egen bærbar PC. 

Eleven kan trekkes ut til muntlig/praktisk  lokalgitt eksamen i Fysikk 1.   

I Fysikk 2 kan eleven trekkes ut til en muntlig/praktisk eksamen som er lokalgitt eller en skriftlig sentralgitt eksamen. 

Sist oppdatert 23.01.2019