Kjemi 1 og 2

Kjemi 1 og 2 

Kjemi 1 og 2 bygger på hverandre. Du må ha Kjemi 1 før du starter på Kjemi 2. Nedenfor er det listet opp hovedområdene i de to fagene. Nærmere beskrivelse , se læreplan. 

Kjemi 1 

Språk og modeller i kjemi 

Metoder og forsøk 

Vannkjemi 

Syre og baser 

Organisk kjemi 1 

Kjemi 2 

Forskning 

Analyse 

Organisk kjemi 2 

Redoks- reaksjoner 

Materialer 

Hvert av fagene har ca 30 timer med laboratoriearbeid og prosjekter. Ekskursjoner av ulik lengde gjennomføres hvert år, blant annet bedriftsbesøk og besøk på ulike læresteder som for eksempel NTNU. Flere presentasjoner, oppgaver og lenker blir lagt ut på Classfronter. Forlagenes nettsteder brukes også. Det er en fordel med egen bærbar PC. 

I Kjemi 1 kan du bli trukket ut til en lokal muntlig/praktisk eksamen eller en sentralgitt skriftlig eksamen. 

 

Sist oppdatert 23.01.2019