Landslinjesøknad

Nye søknadsskjemaer er nå publisert

Oppdal videregående skole har landslinjestatus innen alpint, freeski og telemark. Inntil 15 elevplasser på hvert trinn er knyttet til landslinjen. Inntaket til disse plassene skjer på bakgrunn av egen søknad som sendes direkte til skolen.

Søking til landslinjeplassene innen alpint, freeski og telemark skjer på eget søknadsskjema. Denne søknaden sendes direkte til skolen.

Inntaket blir basert på skoleresultater og idrettslige resultater.
Du må også søke på www.vigo.no innen 1.3.

Lenke til søknadsskjema for kommende skoleår:

soknad-landslinja-2023-2024.docx

soknad-landslinja-2023-2024.pdf