Matematikk 1 og 2

Matematikk R1 og R2 

Matematikk R2 bygger på matematikk R1. Du må ta R1 før du tar R2. Nedenfor er det listet opp noen stikkord til hovedemnene. Nærmere beskrivelse , se læreplanen. 

 

 

R1 

Geometri i planet 

 

Algebra 

Eksponentialuttrykk, logaritmer , polynomer 

Funksjoner 

Derivasjon og funksjonsdrøfting 

Kombinatorikk og sannsynlighet 

Ordnede og ikke ordnede utvalg 

Betinget sannsynlighet 

 

 

R2 

Geometri i rommet 

Algebra 

Tallmønstre, rekker, matematiske bevis 

Funksjoner 

Trigonometriske funksjoner, derivasjon og integrasjon 

Differensial likninger, Lineære og separable differential likninger 

Forlagenes nettsteder med animasjoner, interaktive oppgaver og tester brukes. Nyttige lenker blir lagt ut på Classfronter. Det er en fordel med egen bærbar PC. 

I R1 og R2 kan elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er sentralgitt og muntlig eksamen er lokalgitt. 

Sist oppdatert 23.01.2019