Mer info om Programfag ST

Matematikk R1 og R2 

Matematikk R2 bygger på matematikk R1. Du må ta R1 før du tar R2. Nedenfor er det listet opp noen stikkord til hovedemnene. Nærmere beskrivelse , se læreplanen. 

  

  

R1 

Geometri i planet 

  

Algebra 

Eksponentialuttrykk, logaritmer , polynomer 

Funksjoner 

Derivasjon og funksjonsdrøfting 

Kombinatorikk og sannsynlighet 

Ordnede og ikke ordnede utvalg 

Betinget sannsynlighet 

  

  

R2 

Geometri i rommet 

Algebra 

Tallmønstre, rekker, matematiske bevis 

Funksjoner 

Trigonometriske funksjoner, derivasjon og integrasjon 

Differensial likninger, Lineære og separable differential likninger 

Forlagenes nettsteder med animasjoner, interaktive oppgaver og tester brukes. Nyttige lenker blir lagt ut på læringsplattform. 

I R1 og R2 kan elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er sentralgitt og muntlig eksamen er lokalgitt. 

Fysikk 1 og 2 

Fysikk 2 bygger på Fysikk 1. Hovedområdene er listet opp nedenfor. Nærmere beskrivelse , se læreplan. 

Fysikk 1 

Klassisk fysikk 

Moderne fysikk 

Å beskrive naturen med matematikk 

Den unge forskeren 

Fysikk og teknologi 

Fysikk 2 

Klassisk fysikk 

Moderne fysikk 

Å beskrive naturen med matematikk 

Den unge forskeren 

Fysikk og teknologi 

  

Det er ca. 20 t laboratoriearbeid på hvert av kursene. Det blir gjennomført ekskursjoner, bedriftsbesøk og besøk på høyskoler og universitet. Datalogging gjennomføres i noe av lab-arbeidet. Forlagenes nettsteder anvendes og lenker til nyttige websider blir lagt ut på læringsplattform. 

Eleven kan trekkes ut til muntlig/praktisk  lokalgitt eksamen i Fysikk 1.   

I Fysikk 2 kan eleven trekkes ut til en muntlig/praktisk eksamen som er lokalgitt eller en skriftlig sentralgitt eksamen. 

Kjemi 1 og 2 

Kjemi 1 og 2 bygger på hverandre. Du må ha Kjemi 1 før du starter på Kjemi 2. Nedenfor er det listet opp hovedområdene i de to fagene. Nærmere beskrivelse , se læreplan. 

Kjemi 1 

Språk og modeller i kjemi 

Metoder og forsøk 

Vannkjemi 

Syre og baser 

Organisk kjemi 1 

Kjemi 2 

Forskning 

Analyse 

Organisk kjemi 2 

Redoks- reaksjoner 

Materialer 

Hvert av fagene har ca 30 timer med laboratoriearbeid og prosjekter. Ekskursjoner av ulik lengde gjennomføres hvert år, blant annet bedriftsbesøk og besøk på ulike læresteder som for eksempel NTNU. Flere presentasjoner, oppgaver og lenker blir lagt ut på læringsplattform. Forlagenes nettsteder brukes også. 

I Kjemi 1 kan du bli trukket ut til en lokal muntlig/praktisk eksamen eller en sentralgitt skriftlig eksamen. 

 

Biologi 1 og 2 

Det er ingen krav om å ta Biologi 1 før du tar Biologi 2. Nedenfor er det listet opp hovedområdene i Biologi 1 og 2. Nærmere informasjon, se læreplanen. 

Biologi1 

Den unge biologen 

Celle – biologi 

Fysiologien til mennesket 

Funksjon og tilpasning 

Biologisk mangfold 

Biologi 2 

  

  

Den unge biologen 

Energi- omsetning 

Genetikk 

Bio- teknologi 

Økologi 

Evolusjon 

Hvert av fagene har 20-30 timer med laboratoriearbeide. Det gjennomføres  1-2 ekskursjoner i løpet av året. Høyskoler og universitet blir besøkt i forbindelse med temaer i programfaget og med tanke på framtidige studier. Det brukes animasjoner, tester, figurer og bilder fra forlagenes nettsteder. Arbeidsoppgaver og presentasjoner blir lagt ut på læringsplattform. 

I Biologi 1 kan elevene trekkes ut til en lokalgitt muntlig/praktisk eksamen. 

I Biologi 2 kan elevene trekkes ut til en lokalgitt muntlig eksamen eller skriftlig sentralgitt eksamen. 

  

Sist oppdatert 11.02.2021