Oppdal Alpin Elite


Kombinasjon toppidrett og utdanning

Oppdal videregående skole har et særskilt tilbud organisert som spisset toppidrett alpint. Trenere med alpinfaglig kompetanse er ansatt 100 % ved skolen. For å tilby det beste trenings- og rennoppfølgingstilbudet i alpint, har vi organisert løperne i foreningen Oppdal Alpin elite. Tilbudet driftes i et samarbeid mellom skolen (fylkeskommunen) og styret i foreningen.

Oppdal Alpin Elite

 • Oppdal videregående skole er landets eldste skigymnas
 • Det å kombinere toppidrett og skolegang ligger i skolens DNA
 • Vi har status som spisset toppidrettskole innenfor alpint
 • Alpinsatsingen vår blir administrert gjennom foreningen Oppdal Alpin Elite
 • Vår målsetning er å være best i landet på kombinasjonen toppidrett og utdanning.

Plan for rekrutering av neste års alpinister.

Her er en oversikt over datoer det er mulighet for dere å komme på besøk, vise dere frem og bli bedre kjent med oss.

 • Rekruttsamling barmark for Oppdal Alpin Elite, løpere født 2008 - 2009, blir  lørdag 26. og søndag 27. august 2023.
  Påmeldingsfrist 17.august til erisk@trondelagfylke.no.
  Er det flere spørsmål, ta kontakt med Erik Skaslien (erisk@trondelagfylke.no)  
  Overnatting bestilles hos Oppdal Turisthotell; 72400709 eller post@oppdalturisthotell.com, ordrenummer 37466. 
  Mer info om opplegg, innhold og tidsplan kommer senere.

 • Samling Ski (dato kommer senere)

Ny søknadsfrist er satt til 20. januar.

Tilbudsdato fra skolen er satt til den 30. januar, med svarfrist til den 5. februar. Dette skal være felles for alle skigymnas i landet.

Det stilles høye krav til løperne i Oppdal Alpin elite og kvaliteten ligger på et nivå som gjør at vi skal kunne utvikle løpere til Europa-Cup og World Cup nivå.

Strategien til Oppdal Alpin elite baserer seg på et høyt samsvar mellom mål, verdier og virkemidler.

Se vår One-page-strategy her  .

Inntaket til Oppdal Alpin elite skjer på bakgrunn
av landslinjesøknad. Klikk på lenken under for å komme dit  :

og vi har egne kriterier for uttak. Vi arrangerer rekrutteringssamlinger både i barmark og på ski der vi presenterer opplegget og trenerne våre og gir informasjon om søking og inntak.  
For mere informasjon sjekk  

https://www.facebook.com/OppdalAlpinElite/

eller ta kontakt med hovedtrener Hallgeir Vognild på 90030587, eller daglig leder Marius Møbius på 97947956

Merk at fristen er flyttet frem til 1. februar for selve søknaden til skolen.
Fristen i www.vigo.no er 1. mars for søking til Programområde idrettsfag som landslinje alpint er knyttet til.

 

Uttakskriterier OAe:

1- Generell skiferdighet og skiteknisk spekter på skibalanse og «kjørestyrke».

Legg ved link til publisert filmateriale av skikjøring eller last opp fil til søknaden. ( har du deltatt på hospiterings- og eller rekruttsamling i regi av OAe, har vi sørget for materiale ).

2- Kartlegge holdninger for trening og treningskultur, vilje til å jobbe mot sine mål.

Egen vurdering ( beskrivelse av målsetninger og strategi for å nå egne mål. Beskrivelse av hva som kjennetegner en god treningskultur og eget bidrag til deltakelse i team ) Uttalelse fra trener/leder vedlegges søknaden.

3- Vurdering av tidligere resultater.

En oppstilling av 3 beste resultat i to eller flere disipliner fra siste to år vedlegges søknaden. Attesteres av trener/klubb.

4- Fysisk kapasitet ved testdato for Ironmantester.

Dokumentasjon vedlegges søknaden.

5- Skolekarakterer ( veiledende karaktersnitt 4 )

Terminkarakterer til 1. termin legges som vedlegg til søknaden. Dokumenter spes ped vedtak eller annen tilrettelegging dersom søkeren har hatt dette.

Merk! I tillegg til søknaden som sendes oss, må du også søke på vigo.no innen 1. mars.