Programfag

I Vg2 og Vg3 må du fordype deg innen ett av programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag. Det kalles fordypning når du har minst 2 fag fra samme programområde.

Et eksempel kan være at du velger fordypning i programområde realfag med fagene matematikk, fysikk og kjemi. Et annet eksempel kan være at du kombinerer to realfag med et fag fra et annet programområde.

Skolen vil alltid legge til rette for at du får mulighet for fordypning, men tilbudet vårt vil kunne variere noe fra år til år. Dette styres blant annet av elevenes fagvalg og av vår tilgang til ressurser, både faglig og økonomisk.

Her er en oversikt over programområdene

Programområde for realfag:

Matematikk R1 og R2

Fysikk 1 og 2

Kjemi 1 og 2

Biologi 1 og 2

 

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi:

  • Økonomistyring
  • Økonomi og ledelse
  • Psykologi 1 eller 2
  • Internasjonal engelsk*
  • Samfunssfaglig engelsk*
  • Engelskspråklig litteratur og kultur*
  • Sosialantropologi*
  • Politikk og menneskerettigheter*
  • Samfunnsgeografi*

* Elevenes valg avgjør hvilket fag som kjøres