Vg1 Studiespesialisering

Første året, Vg1, inneholder bare fellesfag (30 timer pr. uke). Dette er obligatoriske fag som alle på dette utdanningsprogrammet må ha. I matematikk er det ulike kurs som må velges avhengig om du skal fortsette med realfag eller ikke. Her velger man før høstferien om man vil ha teoretisk matematikk eller praktisk matematikk. Ulikt vil det også være i fremmedspråk, alt etter om man ved Oppdal videregående skole fortsetter med tysk, fransk eller spansk.

Her er noen eksempler på gjennomførte ekskursjoner/aktiviteter:
  • Naturfag-ekskursjon 1 dag om høsten.
  • Besøk til NTNU eller annen utdanningsinstitusjon, gjerne kombinert med teater.
  • Besøk på Norsk Hydro på Sunndalsøra - kanskje også for å nyte våren...
  • Naturfagekskursjon om våren, 1 eller 2 dager i Midt-Norge. 

    Last ned!: 

Formler_som_forutsettes_kjent_ved_Del_1_av_eksamen_i_MAT1001_1P-Y_(2).doc