Vg2 Studiespesialisering

Det andre året, Vg2, har 15 uketimer med fellesfag og 15 med programfag. 

10 av timene i programfag må ligge innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi

De resterende 5 timene kan man velge fritt i de tre programområdene eller andre programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram. Dette kalles valgfrie programfag.

Les mer om fellesfag

Les mer om programfag

Også på Vg2 gjennomfører vi ulike ekskursjoner. Det har tidligere år blant annet vært ekskursjoner, besøk til Universitet og Høgskoler og kulturelle utflukter.