Vg3 Studiespesialisering

I det tredje året, Vg3, er det 15 uketimer i fellesfag og 15 uketimer i programfag. I programfagene må du fortsette med de 2 fagene som du valgte i Vg2. De resterende 5 timene kan velges fritt i de tre programområdene eller andre programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

Les mer om fellesfag.

Les mer om programfag.