Elektrofag

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Hvordan du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Oppdal videregående skole tilbyr disse programområdene innen elektrofag:
VG1 Elektrofag og VG2 Elenergi

Den som arbeider innen elektrofag må kunne arbeide nøyaktig og systematisk, bør ha positiv innstilling og være villig til å yte god service. Utdanningen fører fram til et mangfold av yrker innen distribusjon av elkraft, elektriske installasjoner i bygg, vedlikehold og service av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon  av anleggene.

Etter VG1 er du kvalifisert for videre utdanning / spesialisering innen alle disse programområdene:

 • Automatisering
 • Elenergi
 • Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Data og elektronikk
 • Flyfag
 • IKT-servicefag

Etter fullført fagutdanning med fagbrev er det mulig å ta videreutdanning ved teknisk fagskole eller teknisk høyskole (Y-veien).

 

Se for eksempel : Høgskolen i Telemark

 • Første år

  Vg1 Elektrofag

  VG1 elektrofag har en blanding av praktisk og teoretisk undervisning.

  Miljøet på elektrofag er positivt og uhøytidelig. Hver lærer har mange timer med klassen og blir dermed godt kjent med elevene.

  Vi trives godt i romslige lokaler, og bruker både teknisk utstyr og modeller i undervisningen.

  Ønsker du å vite mer om fag- og timefordeling og læreplan for Vg1, kan du lese om det på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

  Utdanningsdirektoratet

  Du kan også finne mer informasjon om Elektrofag på nettstedet  vilbli

  Og eventuelt:
  http://www.gnizt.no/

 • Andre år

  VG 1 Elenergi

  Kurset kvalifiserer for videre opplæring i bedrift i en rekke yrker hvor det arbeides med produksjon og distribusjon av elkraft, elektriske installasjoner i bygg, automatiserte industristyringer, vedlikehold og reparasjoner av elektriske systemer.

  Datakommunikasjon, signal- og alarmanlegg hører også med i dette fagområdet.

  Ønsker du å vite mer om fag- og timefordeling og læreplan for Vg2, kan du lese om det på utdanningsdirektoratet sine sider

  http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=39022&v=5

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no