Elektrofag

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være FLINK FLINK FLINK

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Oppdal videregående skole tilbyr disse programområdene innen elektrofag:
VG1 Elektrofag og VG2 Elenergi

Den som arbeider innen elektrofag må kunne arbeide nøyaktig og systematisk, bør ha positiv innstilling og være villig til å yte god service. Utdanningen fører fram til et mangfold av yrker innen distribusjon av elkraft, elektriske installasjoner i bygg, vedlikehold og service av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon  av anleggene.

Etter VG1 er du kvalifisert for videre utdanning / spesialisering innen alle disse programområdene:

 • Automatisering
 • Elenergi
 • Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Data og elektronikk
 • Flyfag
 • IKT-servicefag

Etter fullført fagutdanning med fagbrev er det mulig å ta videreutdanning ved teknisk fagskole eller teknisk høyskole (Y-veien).

 

Se for eksempel : Høgskolen i Telemark

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Automatisering

  Vg2 Data og elektronikk

  VG 1 Elenergi

  Vg2 Flyfag

  Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no