Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet er startgrunnlaget for mer enn 20 ulike yrker. På vilbli.no finner du en fin oversikt.

Du kan også gå til en informativ utdanningsbrosjyre - Vi bygger Norge - som viser deg mange spennende yrker innen bygge- og anleggsnæringen.

 

Fag- og timefordeling, Vg1

 

Pr. uke

Programfag

Bransjelære

4 timer

 

Produksjon

10 timer

Prosjekt til fordypning

 

4 uker ute i bedrift

Fellesfag

Norsk

2 timer

 

Engelsk

2 timer

 

Matematikk

3 timer

 

Naturfag

2 timer

 

Kroppsøving

2 timerKontaktlærer: Torkel Kant