Vg2 Byggteknikk

Dette utdanningsprogrammet er Vg 2 Byggteknikk  der du får kompetanse til lærling i 4 ulike byggfag. Når du har gjennomført og bestått Vg 2 Byggteknikk kan du søke læreplass i Tømrerfag, Stillasfag, Murerfag og Betongfag.  På vilbli.no finner du en fin oversikt.

Du kan også gå til en informativ utdanningsbrosjyre - Vi bygger Norge - som viser deg mange spennende yrker innen bygge- og anleggsnæringen.

Oppdal Videregående skole har i samarbeid med Husbanken, Sintef, Oppdal Kommune, Hist og ikke minst lokalt næringsliv høsten 2015 startet opp med rehabilitering av et bolighus i oppdal sentrum.


Dette er et PAL prosjekt som innebærer Passivhus-Aktiv – Læring. Våre elever vil i dette prosjektet rehabilitere dette huset til passivhus standard. Det er ikke mange hus i Norge som er rehabilitert i denne standarden og dette er et pilotprosjekt som vil danne erfaringer for videre rehabiliteringer med tilsvarende hus i Norge. Våre elever vil få kunnskap som er etterspurt i næringslivet med tanke på kompetanse for slike prosjekt.


Elevene på Vg 2 Byggteknikk har to dager med praktisk arbeid enten ute i bedrift eller på PAL prosjektet pr uke.