Vg2 Elenergi

   

Kurset kvalifiserer for videre opplæring i bedrift i en rekke yrker hvor det arbeides med produksjon og distribusjon av elkraft, elektriske installasjoner i bygg, automatiserte industristyringer, vedlikehold og reparasjoner av elektriske systemer.

Datakommunikasjon, signal- og alarmanlegg hører også med i dette fagområdet.

 

Ønsker du å vite mer om fag- og timefordeling og læreplan for Vg2, kan du lese om det på utdanningsdirektoratet sine sider

http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=39022&v=5