Internasjonale elever

Erasmus+.jpg

Til sammen 11 yrkesfaglige elever har denne våren hatt 3 uker i praksis i utlandet gjennom Erasmus+

Maren Meistad Grøttjord, Tale Marie Brekstad Hagemo, Sunniva Langmo, Annette Tronvoll og Solveig Løkkbakk (ikke på bildet) fra helsearbeiderfaget, hadde praksis i Norwich, England.

I salg, service og sikkerhetsfaget hadde Charlotte Husby (ikke på bildet) og Sindre Nordgaard Berg praksis i Budapest, Ungarn og Håvard Venn Fagerli (ikke på bildet), Karen Bjørkli Bakløkk, Oda Resell og Synne Kringstad Kristensen praksis i London, England.

Her har de fått sitt Certificate of Achievement fra sine mottakerorganisasjoner som dokumentasjon på vel gjennomført praksis.

Lykke til videre som lærling eller elev på påbygg!

Sist oppdatert 05.06.2019