Hospitering

DSC_0608.jpg

Velkommen til hospitering ved Orkdal vgs!

Orkdal vidaregåande skole har hospiteringsdager for 10-klassinger i uke 47 (tirsdag, onsdag og fredag) og i uke 48 (mandag, onsdag og torsdag).

Det blir mulighet for å hospitere på programområdene Idrett, Studiespesialisering, Helse og oppvekstfag, Musikk, Dans og drama og Service og samferdsel.

Invitasjon er sendt til våre nærskoler, men dersom det er elever fra andre skoler som ønsker å hospitere, så er det bare å ta kontakt med skolen.

Det er også mulig å få hospitere utenfor disse oppsatte dagene. Ta også da kontakt med skolen.

  • Elever som skal hospitere på idrett tar med egnet treningsutstyr
  • Elever som skal hospitere på musikk kan gjerne ta med sitt hovedinstrument.

Ytterligere info blir sendt til skolene, eller blir gitt ved oppstart av hver hospiteringsdag.

Kontaktperson er Morten Slupphaug, mob: 450 27 211

Vel møtt til hospitering!