Timeplaner mai 2020

I forbindelse med gjenåpning av skolen, vil det bli en del endringer fra normal timeplan. Siste oppdaterte versjon vil alltid ligge her