Ungdataundersøkelsen 2021

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Orkland kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Orkland kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Her er informasjon til elever og foresatte.
Skolen vil informere elevene nærmere angående tidspunkt for gjennomføring av undersøkelsen.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen