Skolestart skoleåret 21/22

Nytt skoleår

Informasjon til deg som som er ny ved Orkdal vgs til høsten

Første skoledag for elever ved Orkdal vidaregåande skole er mandag 16.august 2021. Informasjon om oppmøtetidspunkt kommer senere.

Husk å søke om skoleskyss før skolestart!