Desentralisert høgskoleutdanning

desentralisert-hogskoleutdanning.jpg

Desentralisert høgskoleutdanning - høgskoleutdanning der du bor

Ditt lokale studiested er ved Chr. Thams ressurs og studiesenter, Orkdal vidaregåande skole, Orkdalsvegen 340, 7300 Orkanger

Chr. Thams ressurs og studiesenter har siden 2004 distribuert høgskolestudier fra Studiesenteret.no. I de senere årene har studiesenteret.no formidlet studier fra Høgskolen Innlandet (Økonomiske og administrative fag), Høgskolen i Sør-Øst Norge (lærerutdanning) og Universitetet i Nord (Pedagogikk, rådgivning og IT-fag).

Typisk organisering er at forelesningene kjøres hver 14.dag, hvor studenter og foreleser møtes til en videobasert forelesning. Foreleser kobles da opp mot alle studiesentrene.

Chr. Thams ressurs et lokalt studiesenter ved Orkdal videregående skole. Her legger vi til rette for at studenter skal få følge forelesninger via nett eller samles i små grupper for å jobbe sammen om felles fag.

 

Sist oppdatert 30.09.2020