Sveisefaglige utdanninger

Chr. Thams ressurs er godkjent av NSF (Norsk Sveiseteknisk Forbund) for å gjennomføre sveisekoordinatorutdanning.

Siden 2010 har vi uteksaminert over 200 sveisekoordinatorer. I dag tilbyr vi de internasjonale utdanningene IWS, IWT og IWE.

For best mulig kvalitet på våre utdanninger, samarbeider vi med de lokale aktørene Axess (avd. Orkanger) og Weldpartner.

Hvorfor velge Chr. Thams ressurs?

 • Vi har spesialisert oss på nettbasert undervisning. Det betyr at du kan følge forelesningene i nærheten av hjemstedet ditt.
 • Våre forelesere har høy faglig kompetanse.
 • Vi gir god oppfølging til hver enkelt underveis i utdanningen. 
 • Det er lav terskel for å delta på våre utdanninger. Opptak av alle forelesninger gir mulighet for å overvære en forelesning i ettertid eller bare for repetisjon.
 • Våre deltagere gir oss svært god tilbakemelding etter endt utdanning.

Ønsker du å bli godkjent som internasjonal sveisekoordinator?
- Her er noen grunner til at det kan være lurt:

 • Mange bedrifter må ha denne kompetansen pga. lovpålagte krav.
 • Diplomet er et bevis på at bedriften tar kundens behov for kvalitet på alvor.
 • Formell kompetanse betyr konkurransefortrinn i anbuds- og kontraktsforhandlinger.
 • Nye markedsmuligheter for bedriften - nasjonalt og internasjonalt.
 • Bedre jobbmulighet for den enkelte.
 • Kvalifiserer for ledende stilling i egen bedrift.

Kravene til sveisekoordinatorer kan finnes i flere standarder:

 • NORSOK standard M-601 - Welding and inspection of piping
 • NORSOK standard M-101 - Structural steel fabrication
 • NS-EN 1090 - Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner
 • NS-EN ISO 17660 - Sveising av armering

Vær oppmerksom på at kravet til kompetansenivå på ansvarlig sveisekoordinator er forskjellig i de aktuelle utføreleses- og produksjonsstandardene. Dersom du er usikker, må du gjerne ta kontakt med oss for å få en avklaring.

Bjørnar Værnes er ansvarlig for våre sveisefaglige utdanninger.

Han er utdannet IWE (Internasjonal sveiseingeniør) og har 7 års erfaring som ansvarlig sveisekoordinator mot olje og gass-sektoren for Reinertsen AS, Orkanger.

I perioden 2011 til 2016 var han han "Chairman of Governing Board" i Norsk sveiseteknisk forbund/ANB.

Han brukes i stor grad som fagperson av næringslivet i Norge ved tolking av sveisetekniske krav i NORSOK, NS-EN 1090, NS-EN 13670, ISO 17660  m.m

Flere forbund, som Norsk sveiseteknisk Forbund, Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen har benyttet fagkunnskap i forbindelse med opplæring og forelesninger.

I 2008 ble han fast ansatt ved Meldal videregående skole. I dag underviser Bjørnar både i Realfag og Tekniske fag ved Chr. Thams fagskole og sveisetekniske fag ved Chr. Thams ressurs.