Musikk, dans og drama

Vil du unngå en kjedelig skolehverdag?

Da er det bare en ting å gjøre! Kan du synge eller spille et instrument, er det bare å søke. På musikklinja har vi en variert hverdag, og ingen dager blir kjedelige. Vi har dager med ensemble, kor, band og musikkteori blant våre daglige gjøremål. Vi har selvfølgelig også vanlige fellesfag. Det betyr at for mange er musikklinjen en motiverende vei til studiekompetanse.

 

Musikklinja ved Orkdal vgs skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om

 • praktiske og estetiske ferdigheter
 • kreativ problemløsning
 • evne til samarbeid i skapende prosesser.

 Som elev får du:

 • Individuelle timer på fordypningsinstrument
 • God trening i å jobbe kreativt og selvstendig
 • Lede prosjekter og jobbe i team
 • Delta på mange konserter og forestillinger
 • Opparbeide trygghet i situasjoner foran publikum
 • Mulighet for å velge R1 eller S1 matte på vg2


Forestillinger

Først eksisterte Follokoret på Orkdal vgs. Et kor som alle på skolen kunne være med på, og som gjorde mange spennende prosjekter. Da det ble opprettet en musikklinje i 1994 tok det virkelig av. Opp igjennom årene har vi fått mange store og små produksjoner fra musikklinja til glede for hele Orklandsregionen. 

Tilbudet i musikk ved Orkdal vidaregåande skole gir elevene mange utfordringer. Hvert år har vi en prosjektuke. I tillegg deltar våre elever på mange konserter.

Fredag 30. oktober fikk vi endelig avholdt vår 25-års jubileumskonsert. (Utsatt fra mars grunnet Corona)

Kommende konserter

Torsdag 27. januar har vi konsert i vårt auditorium kl. 19.00

Fredag 28. januar kl. 12.30 spiller vi en digital ungdomsskolekonsert.

I uke 5 og 6 vil vi spille «live» på mange skoler

Opptaksprøve

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. Vi planlegger opptaksprøve i slutten av mai. Søkere til musikklinja kan også laste opp attester eller videoopptak fra eksempel opptreden eller musikkstykker rett i Vigo. Mer info kommer i begynnelsen av mai.

 

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Musikk, Dans og drama

  Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende 
  Merk at inntil 50 % av plassene kan tildeles på grunnlag av opptaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter.

  Søknadsfrist:
  1. mars (1. februar for særskilt inntak).

  Fag- og timefordelingen på Vg1:

  Fellesfag
  Norsk 4t
  Engelsk 5t
  Matematikk 5t
  Naturfag 5t
  2.fremmedspråk 4t

  Programfag:
  Musikk, dans, drama 5t
  Lytting 2t
  Musikk 5t
  Vi kommer tilbake med mer info når endelig læreplan er klar fra UDIR.

   

  Samlet uketimetall 35t

 • Andre år

  Vg2 Musikk

  På Vg2 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag.

  Fag- og timefordelingen på Vg2:

  Fellesfag
  Norsk 4t
  Matematikk 3t
  2. fremmedspråk 4t
  Samfunnsfag 3t
  Geografi 2t
  Historie 2t

  Felles programfag
  Instrument, kor, samspill 1 5t
  Ergonomi og bevegelse 1 2t
  Musikk i perspektiv 1 5t
  Musikk fordypning 1 5t

  Samlet uketimetall 35t

 • Tredje år

  Vg3 Musikk

  På Vg3 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag.

  Fag- og timefordelingen på Vg2:

  Fellesfag
  Norsk 6t
  Historie 4t
  Religion og etikk 3t

  Felles programfag
  Instrumentalopplæring og kor/samspill 2 5t
  Ergonomi og bevegelse 2 2t
  Musikk i perspektiv 2 5t
  Instruksjon og ledelse 5t

  Valgfrie programfag
  Musikk fordypning 2 5t

  Samlet uketimetall 35t

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no