PP-tjenesten

 Ansvarlig for PPT ved skolen er Hanne Skilleås.Hun er å treffe på skolen hver mandag kl. 09.00 - 14.00 på rom 404 (samme rom som helsesøster) Tlf: 952 35 969

Dere kan også kontakte Nina Beate Hoøen (PP-rådgiver) Tlf: 72 81 28 78   Mob: 95 26 23 15


 

  • Har faglige problemer og trenger hjelp til å få tilrettelegginger i skolehverdagen eller på prøver/eksamen
  • Ønsker utredning i forhold til fagvansker og/eller lærevansker
  • Trenger en samtalepartner
  • Har behov for kontakt med andre instanser som f.eks BUP (barne- og ungdomspsykiatrien)
  • Ønsker hjelp til å forbedre læringsmiljøet i din klasse

PP-tjenesten har taushetsplikt.

 

Sist oppdatert 24.04.2018