Skolehelsetjeneste

Helsesøster
Marin Lauvås, treffes på skolen onsdager kl. 12-15 og torsdager kl. 8.30-11.15
Tlf: 92 08 18 57

Psykiatrisk sykepleier

Ruth Flenstad, er tilstede på skolen onsdager fra kl. 10:00-12:00
Tlf: 46 80 51 28

Helsesøster kan hjelpe deg med spørsmål som opptar deg eller som du ønsker å vite mer om:

 • Trivsel hjemme, blant venner, kjæreste, på skolen og lignende
 • Hybelliv
 • Bekymring for venner, kjæreste eller familie
 • Seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, kondomer og resept på p-piller
 • Graviditet/graviditetstest og abort
 • Vanskelig forhold til mat
 • Rus, røyk og snus
 • Nettavhengighet
 • Vanskelige følelser, mistrivsel, ensomhet, angst og mobbing
 • Søvnproblemer
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Fysisk helse (Sykdommer, smerter, hodepine m.m)

Vi har taushetsplikt!

Sist oppdatert 24.04.2018