Foresattilgang Skolearena

Hvis du som foresatt ønsker å se fravær, termin- og standpunktkarakterer for ditt barn kan du søke om foresattilgang til SkoleArena.

Gå inn på: www.skolearena.no/iea og følg de instruksjoner som blir gitt. 
Skoleeier er Trøndelag fylkeskommune.

Detaljert brukerveiledning ligger her:
SkoleArena_Foresattbruker.pdf

Sist oppdatert 26.11.2018