Kick-Off

Fredag 5. oktober var ansatte ved Leksvik og Rissa videregående skole samlet i Vanvikan for å gå i gang med arbeidet med en ny felles videregående skole i Indre Fosen. Rosan Bosch utfordret oss på hvilke muligheter som ligger i å designe en skole helt fra bunnen av. En meget inspirerende dame, med lang erfaring i å skape unike læringsmiljøer. For å få et inntrykk av hvordan hun tenker kan man besøke www.rosanbosch.com . Neste steg er at skolens ansatte skal ut i felten for å la seg inspirere ved å besøke fire videregående skoler som hver for seg er unike på sitt vis. Dette skjer 22. og 23. oktober 2018.