Viktig informasjon til foresatte

NTFK_20309.jpg

Nå som skriftlig eksamen er avlyst, er standpunktvurdering i fag viktigere enn noen gang. Skolen ønsker et tett samarbeid med eleven og heimen for å sikre vurderingsgrunnlag nok til å sette standpunktkarakterer.

Mange elever trenger en del støtte hjemmefra for å holde trykket på skolearbeidet i perioden med hjemmeskole.

Stengte skoler gjør at varsel nå ikke vil sendes manuelt ut fra skolen. Det betyr at du som foresatt ikke vil motta beskjed om slike varsel hvis du ikke har registrert inn din epostadresse i Everyday.

Dette gjelder følgende varsel:
• varsel om fare for ikke vurderingsgrunnlag i fag
• varsel om fare for nedsatt karakter i orden eller atferd

Vi oppfordrer derfor alle foresatte til elever under 18 år om å registrere inn sin e-postadresse og mobilnummer i Everyday. Inne i systemet har du også mulighet for å se eventuelle merknader eleven har fått.

Lenke til Foresattepålogging og Everyday manual for elev og foresatte