Fagbrev/Praksiskandidat

Har du mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fag- eller svennebrev. Dette kan du gjøre som praksiskandidat – en ordning som er tilrettelagt for voksne med yrkeserfaring. 60 mnd. relevant yrkespraksis og en bestått eksamen er det som skal til, før du kan melde deg opp til fagprøven.

Ressurssentrene i Trøndelag sør tilbyr høsten 2020 digitale kurs for praksiskandiater. Vårt fokus er på faglig kvalitet, fleksibilitet og tett oppfølging. Uansett hvor du bor kan du melde deg på kursene som tilbys. Du får oppfølging hos ditt lokale ressurssenter. Vi tilbyr kurs i følgende lærefag:

Akvakulturhttps://trondelag.pameldingssystem.no/nettkurs-i-akvakulturfaget
Helsearbeiderfaghttps://trondelag.pameldingssystem.no/kurs-helsearbeiderfag
Kjemiprosesshttps://trondelag.pameldingssystem.no/kjemi-prosess-faget
Logistikkfagethttps://trondelag.pameldingssystem.no/logistikkfaget
Renholdsoperatørhttps://trondelag.pameldingssystem.no/renholdsoperatorfaget
Salgsfagethttps://trondelag.pameldingssystem.no/salgsfaget

Klikk deg inn på fagområdet du er interessert i for påmelding og mer informasjon.

Du kan lese mer om praksiskandidatordninger hos Trøndelag Fylkeskommune her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/praksiskandidat/

Utdanningsdirektoratet om praksiskandidatordningen:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Fag--og-yrkesopplaring/Praksiskandidatordningen/

Har du spørsmål?

Kjell Inge Breivoll
Fagleder
74 17 84 08 45 48 04 00