Kortere kurs

Røros Ressurs/Røros videregående skole samarbeider med Studiesenteret.no.

Studiesenteret har primært hatt fokus på høgskolestudier. I foregående skoleår har det blitt arbeidet med kurskonseptet Klimavennlig kompetanse. Hovedidéen er å tilby kurs av kortere varighet lokalt ved å ta i bruk videokonferanse til å overføre kursene. Eller som det er skrevet på nettsida til Studiesenteret.no: «Våre klimavennlige kurs skaper godt klima for kompetanseutvikling og endring på arbeidsplassene. Å gjøre de nyttige og spennende kursene kortreiste, er en av de mest farbare veiene til effektiv kompetanseutvikling - i hele kollegiet.»