Røros Ressurs

Røros Ressurs har som mål å være en kompetansepartner primært for lokalsamfunnet i fjellregionen men også mer regionalt. Vi ønsker å bidra til at flest mulig får dekket sitt behov for etter- og videreutdanning i nærheten av hjemstedet sitt. Aktivitetene omfatter i prinsippet all kurs- og etterutdanningsvirksomhet fra opplæring på videregående nivå, fagskole og høyere utdanning med studiepoeng. Vi arrangerer også diverse kortere kurs ut fra lokale og regionale behov. Ta kontakt for mer informasjon!

Kjell Inge Breivoll
Fagleder
74 17 84 08 45 48 04 00
Sist oppdatert 01.07.2020