Fagbrev

Ønsker du å ta fagbrev, kan du ta det som praksiskandidat – en ordning som er tilrettelagt for voksne med yrkeserfaring.   60 mnd. relevant yrkespraksis og en bestått eksamen er det som skal til, før du kan melde deg opp til fagprøven. Les mer eller ta kontakt

Thorleif Thorsen
Fagleder m/personalansvar
74 17 76 02
Sist oppdatert 12.06.2018