Fagbrev

Ønsker du å ta fagbrev, kan du ta det som praksiskandidat – en ordning som er tilrettelagt for voksne med yrkeserfaring.   60 mnd. relevant yrkespraksis og en bestått eksamen er det som skal til, før du kan melde deg opp til fagprøven. Les mer eller ta kontakt

Kjell Inge Breivoll
Fagleder
74 17 84 08 45 48 04 00
Sist oppdatert 03.01.2020