Høyskoleutdanning

Studiesenteret.no er vår leverandør av høyskolestudier. Alle studiene er nettbaserte – forelesningene ligger på nett. I tillegg arrangeres inntil fem videooverførte fagseminar pr semester . Les mer på Studiesenteret.no

Thorleif Thorsen
Fagleder m/personalansvar
74 17 76 02
Sist oppdatert 12.06.2018