Høyskoleutdanning

Studiesenteret.no er vår leverandør av høyskolestudier. Alle studiene er nettbaserte – forelesningene ligger på nett. I tillegg arrangeres inntil fem videooverførte fagseminar pr semester .

Følgende studier kan følges på Røros fra høsten 2019:

Årsstudium i organisasjon og ledelse

60 stp

Søknadsfrist 15.4.

Høgskolen i Innlandet

Årsstudium i bedriftsøkonomi  

60 stp

Søknadsfrist 15.4.

Høgskolen i Innlandet

Påbygning i økonomi og administrasjon

60 stp

Søknadsfrist 15.4.

Høgskolen i Innlandet

Påbygning i regnskap og økonomirådgiving

60 stp

Søknadsfrist 15.4.

Høgskolen i Innlandet

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

10 stp

Søknadsfrist 15.5.

OsloMet

Digital transformasjon og ledelse

10 stp

Søknadsfrist 15.5.

OsloMet

Arkivdanning og arkivsystem

15 stp

Søknadsfrist 26.4.

OsloMet

  Les mer på Studiesenteret.no

Sist oppdatert 27.03.2019