Kortere kurs

Røros Ressurs/Røros videregående skole samarbeider med Studiesenteret.no. Studiesenteret har primært hatt fokus på høgskolestudier. I foregående skoleår har det blitt arbeidet med kurskonseptet Klimavennlig kompetanse. Hovedidéen er å tilby kurs av kortere varighet lokalt ved å ta i bruk videokonferanse til å overføre kursene. Eller som det er skrevet på nettsida til Studiesenteret.no: «Våre klimavennlige kurs skaper godt klima for kompetanseutvikling og endring på arbeidsplassene. Å gjøre de nyttige og spennende kursene kortreiste, er en av de mest farbare veiene til effektiv kompetanseutvikling - i hele kollegiet.»

Planen for kommende skoleårs kurs er i ferd med å bli klar.  Kursene bygges på samme konsept som i fjor.  Forelesninger distribuert via video til studiesenter over hele landet. Samtidig legges det stor vekt på å holde prisene så låge som mulig.  I prisene inngår og lunsj.  Om ikke annet er oppgitt er dette heldagskurs: 08.30 – 16.00.

Samarbeidspartnere er blant annet Fagakademiet og Direktoratet for sivilt beredskap.
Påmelding for alle kurs:

4.oktober

Målrettet prosjektstyring - 1

Trond  Wilhelmsen, Fagakademiet

3 500.- for hele kurset – 2 dg

10.-11.-oktober

Grunnkurs i arbeidsmiljlø/ 40-timers HMS-kurs – del 1

Frisk3

4 300.- for hele kurset – 4 dg

12.oktober

Forvaltningsloven

Kurt O Bjønnes

Ca  2 000

18.oktober

Målrettet prosjektstyring - 2

Trond  Wilhelmsen

 

26.oktober

Offentlighetsloven

Kurt O Bjønnes

Ca  2 000

7.-8.november

Grunnkurs i arbeidsmiljlø/ 40-timers HMS-kurs – del 2

Frisk3

 

15.november

Personaljuss: HMS-kurs for ledere

Frisk3

Ikke klart

6.desember

Personaljuss* : Arbeidsgivers styringsrett

Kurt O Bjønnes

Ikke klart

3.januar

Personaljuss: Rekruttering av ny arbeidskraft

Kurt O Bjønnes

Ikke klart

1.februar

Personaljuss: Mens arbeidsforholdet består

Kurt O Bjønnes

Ikke klart

14.februar

Personaljuss: Avslutning av arbeidsforholdet

Kurt O Bjønnes

Ikke klart

* Personaljuss er utvikla sammen med Alcoa – aluminiumsverket i Mosjøen - som en mellomlederutdanning der. Enkeltkurs kan og tas. Pris ikke kjent.  Vil sannsynligvis bli pakkepris.

Kursporteføljen vil bygges ut etter hvert. Kurs i bygge- og avtalestandarder vil etter hvert komme til.  Samarbeidspartnere er blant annet Fagakademiet og Direktoratet for sivilt beredskap

Thorleif Thorsen
Fagleder m/personalansvar
74 17 76 02
Sist oppdatert 12.06.2018