Voksenopplæring

Røros Ressurs er en av fylkets vurderingsenheter.  Du kan få vurdert om du har voksenrett, regnet ut din yrkespraksis når du skal ta fagbrev eller trenger råd om utdanning.

Kjell Inge Breivoll
Røros Ressurs
74 17 84 08 45 48 04 00
Sist oppdatert 03.01.2020