Voksenopplæring

Røros Ressurs er en av fylkets vurderingsenheter.  Du kan få vurdert om du har voksenrett, regnet ut din yrkespraksis når du skal ta fagbrev eller trenger råd om utdanning.

Thorleif Thorsen
Fagleder m/personalansvar
74 17 76 02
Sist oppdatert 12.06.2018