PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste skal være med på å sikre at dine rettigheter til særskilt tilrettelagt opplæring blir ivaretatt. Tjenesten skal bidra til å hjelpe skolen med å legge til rette for elever med særlige behov.

Mette Grytbakk
Adjunkt m/tilleggsutdanning
74 17 75 91
Sist oppdatert 19.04.2018