Skolehelsetjeneste

Om du trenger noen å snakke med. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.

Helsesykepleier Gry Holden

Tlf/SMS:

Epost:

Helsesøster er tilstede: Mandager kl 08.00 – 15.00. Onsdager kl 08.00 – 11.15. Torsdager 08.00 - 15.00.

Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt ved behov. Alle vg1 - elever kalles inn til en rutinesamtale i løpet av skoleåret. Helsesøster samarbeider med elevtjenesten.
Kontoret er i andre etasje i D-blokk sammen med elevtjenesten.

Ring eller SMS

Telefoner og meldinger besvares mandag og torsdag.
Du kan legge inn forespørsel om avtale og stille spørsmål via SMS

Informasjonsbrosjyrer er tilgjengelig utenfor kontoret alle dager


Aktuelle tema:

 

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare   sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Hybelliv
 • Smittevern
 • Det du tenker på


Helsesøster har taushetsplikt.

Ta kontakt!

Lenke til helsestasjon for ungdom i Røros kommune http://www.roros.kommune.no/Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Helsestasjon-for-ungdom1/ 
Sist oppdatert 19.02.2019