Skolehelsetjeneste

Om du trenger noen å snakke med. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.

Helsesøster Marianne Wennevik

Tlf/SMS:977 16 941

Helsesøster er tilstede: Mandager kl 09.00 – 15.00. Tirsdager kl 09.00 – 15.00

Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt ved behov. Alle vg1 - elever kalles inn til en rutinesamtale i løpet av skoleåret. Helsesøster samarbeider med elevtjenesten.
Kontoret er i paviliongen sammen med elevtjenesten.

Ring eller SMS

Telefoner og meldinger besvares mandag og tirsdag
Du kan legge inn forespørsel om avtale og stille spørsmål via SMS

Informasjonsbrosjyrer og kondomer er tilgjengelig utenfor kontoret alle dager


Aktuelle tema:

 

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare   sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Hybelliv
 • Smittevern
 • Det du tenker på


Helsesøster har taushetsplikt.

Ta kontakt!

Lenke til helsestasjon for ungdom i Røros kommune http://www.roros.kommune.no/Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Helsestasjon-for-ungdom1/ 
Sist oppdatert 19.04.2018