Skolens ledelse

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92
Lise Langen Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75
Øyvind Sirnes
Avdelingsleder ST
74 17 75 21 93 61 48 00
Sist oppdatert 21.06.2018